De Vastgoedfondsenscan hanteert een aantal objectieve wegingsfactoren bij de beoordeling van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. De wegingsfactoren worden uitgebreid toegelicht in de handleiding. De handleiding verschaft inzicht in de wijze waarop gegevens van de vastgoedfondsen worden vergeleken en op welke manier deze een score toebedeeld krijgen. De handleiding bevat ook alle criteria en benchmarks die in de scan terug te vinden zijn. 

De handleiding is alleen in te zien na het aanmaken van een account.