Een belangrijk onderdeel van een belegging binnen niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen betreft de bancaire financiering. Het verkrijgen van bancaire financiering kan een voordelige invloed hebben op het rendement voor de beleggers. Tegelijkertijd brengt dit risico’s met zich mee. Banken stellen eisen aan de financiering, waarbij het niet voldoen aan deze eisen een nadelig effect kan hebben op het rendement of zelfs het voortbestaan van het fonds kan bedreigen. In onderstaand document geeft de Vastgoedfondsenscan toelichting op de financieringsconvenanten en geeft zij inzicht in de grootte van de marge die de fondsen hebben ten opzichte van de convenanten.

De Analyse financieringsconvenanten is alleen in te zien na het aanmaken van een account.