Om beleggers inzicht te geven in de verhouding tussen de score op de Vastgoedfondsenscan en de verwachte rendementen van een fonds, toont de Vastgoedfondsenscan onderstaande grafieken. 

De eerste grafiek toont de verhouding tussen de Vastgoedfondsenscan-score en het directe rendement van een fonds. Het directe rendement is het gemiddelde rendement dat gedurende de looptijd van het fonds wordt uitgekeerd.

De tweede grafiek toont de verhouding tussen de Vastgoedfondsenscan-score en het totale rendement van een fonds. Het totale rendement is de som van het gemiddelde directe rendement dat gedurende de looptijd van het fonds wordt uitgekeerd en de einduitkering bij verkoop van het onderliggende vastgoed.