Er is een behoorlijk aantal aanbieders actief op de markt van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Zij hebben allen een eigen werkwijze en het vraagt veel tijd en energie van beleggers om de diverse aanbiedingen met elkaar te vergelijken. De Vastgoedfondsenscan helpt beleggers daarbij. Het bestuur van de Stichting Vastgoedfondsenscan wordt gevormd door Connect Invest.

De Vastgoedfondsenscan geeft de belevingswereld van de particuliere belegger in vastgoed weer. De aanbieder kan de gehanteerde wegingsfactoren gebruiken om een aanbieding samen te stellen die aansluit op de visie van de belegger.

  1. Toelichting: het hoe en waarom van de Vastgoedfondsenscan
  2. Handleiding: uitleg over het model achter de Vastgoedfondsenscan
  3. Marktbegrippen: een uitleg over hoe deze markt werkt
  4. Sector Outlook Vastgoedcategorieën: hierin wordt per sector een risico-inschatting gemaakt
  5. Analyse financieringsconvenanten: onze visie op de diverse convenanten in de vastgoedmarkt
  6. Logboek: ter transparantie een overzicht van wijzigingen
  7. Volledigheid: een overzicht van fondsen die niet geanalyseerd worden

De Vastgoedfondsenscan is opgesteld volgens de AFM-normen inzake vergelijkingssites.