Volledigheid

Onderstaand een overzicht van fondsen die vanwege de benoemde reden niet opgenomen worden in de Vastgoedfondsenscan.

Er zijn zoveel mogelijk vastgoedfondsen uit de periode 2017 - 2020 geanalyseerd. De Vastgoedfondsenscan is echter niet volledig: niet alle vastgoedfondsen uit die periode waren te analyseren. De hoofdreden is dat er geen prospectus / informatiememorandum in te zien is. Er kunnen ook andere redenen zijn zoals een onvolledig prospectus / informatiememorandum.

Fondsnaam / Initiatiefnemer Opmerkingen
's-Gravendijck Noordwijk C.V. (Mens Beheer) Informatiememorandum niet publiekelijk toegankelijk
CLB Duurzaam Nederlands Woningfonds Door minimale inleg van € 2,5 miljoen niet relevant voor particuliere belegger
Cortese Healthcare V BV Informatiememorandum niet publiekelijk toegankelijk
Cortese Healthcare VII BV Informatiememorandum niet publiekelijk toegankelijk
Cortese Healthcare VIII BV Informatiememorandum niet publiekelijk toegankelijk
Corum Origin / Corum XL Open-end fonds
Crowdrealestate Te kleine fondsen (< € 1 miljoen inleg beleggers)
Cube Centre (van Boom & Slettenhaar) Fonds teruggetrokken
Eurofonds Informatiememorandum niet publiekelijk toegankelijk - wij verwijzen naar de artikelen in het FD over dit fonds
Geldvoorelkaar.nl Te kleine fondsen (< € 1 miljoen inleg beleggers)
Lichtruim (Heeneman & Partners) Geen volledig informatiememorandum publiekelijk toegankelijk
Nederlands-Duits Winkelfonds BV (Annexum) Fondsstructuur is te complex voor het model van de Vastgoedfondsenscan
Nijmegen Vastgoedbeleggingsfonds (Blauwdruk Investeringen) Informatiememorandum niet publiekelijk toegankelijk
PWA 301 (Steengoed & Partners) Onvolledige informatievoorziening - geen vermogensstructuur bekend
Randstadfonds I BV Te klein fonds (<1 miljoen inleg beleggers)
Sameningeld.nl Te kleine fondsen (< € 1 miljoen inleg beleggers)
Super Winkel Fonds (Annexum) Emissie vooral bedoeld als herfinanciering - geen concrete acquisities
Supermarktfonds.nl (Heeneman & Partners) Slechts beperkt toegankelijk voor belegger die geen supermarktondernemer is.
SynVest Open-end fonds
Vastgoed Financiering Fonds Belegt in hypotheken in plaats van direct in vastgoed
WoNed (Hanzevast) Open-end fonds
Woningwaarde Vastgoed Obligatie Informatiememorandum niet publiekelijk toegankelijk