De Vastgoedfondsenscan is inmiddels "live" vanaf medio 2020 en we brengen nu de 2.0 versie onder uw aandacht. Op basis van onze ervaringen en feedback van beleggers hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hierna geven we de wijzigingen weer, met een korte motivatie.

- Het begrip "Bewaarder" is aangescherpt. Een aantal partijen gebruikt een stichting die als Bewaarder optreedt, zonder dat dit een onafhankelijke partij is. Om de score voor het gebruik van een Bewaarder toegekend te krijgen, is de eis gesteld dat deze Bewaarder een DNB-vergunning voor trustkantoor moet bezitten om de score toegewezen te krijgen. De functie van Bewaarder is namelijk om direct op te treden als waakhond voor de beleggers en is daarmee van groot belang.

- De variabele "Impact" hebben we laten vervallen. Uit feedback van beleggers hebben we begrepen dat deze variabele weinig toegevoegde waarde heeft.

- De variabele "Info financieringsconvenanten" hebben we een hogere waarde toegekend. De convenanten geven namelijk weer welke invloed de hypotheekverstrekker kan hebben op het fonds en de prestaties. De mogelijke scores voor dit onderdeel zijn nu:

  • 0,2 punten voor het vermelden van de convenanten (de aard en de kritische getallen waarbij een convenant in werking treedt)
  • 0,2 punten voor het vermelden van de sanctie van een convenant (zoals een opeisclausule, cash sweep of extra aflossing)
  • 0,4 punten indien er geen opeisclausule aanwezig is (in dat geval kan de bank namelijk niet de lening opeisen, waardoor het risico voor beleggers afneemt)

- Het strafpunt "Ontbreken AFM-vrijstellingsbanners" is verzwaard van 0,5 naar 1 punt. Het weglaten van deze banner is nalatig en een wezenlijke waarschuwing voor beleggers.

Bovenstaande wijzigingen hebben uiteraard een effect op de scores van de fondsen. Wij denken met deze 2.0 versie een evenwichtiger beeld te geven van de markt van niet-beursgenoteerd vastgoed. Het aangepaste scoremodel is na te lezen via de handleiding op de website.