In juli 2020 is de Vastgoedfondsenscan gepubliceerd. De scan is ontwikkeld door de Stichting Vastgoedfondsenscan en is een initiatief van Connect Invest te Breukelen. De scan geeft transparant inzicht in de markt van Nederlandse niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen door deze van een rating te voorzien.

Ontstaan van de Vastgoedfondsenscan

De markt van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen in Nederland ontwikkelt zich continu. Naast een aantal gevestigde partijen komen er jaarlijks diverse nieuwe aanbieders bij die elk hun eigen fondsen introduceren. De vastgoedproducten die zij aanbieden, zijn de bekende categorieën zoals woningen, winkels, kantoren, parkeergarages en zorgvastgoed. De meerderheid van deze aanbiedingen laat zich goed vergelijken met elkaar.

Elke aanbieder brengt een prospectus of een informatiememorandum uit. Het is aan geïnteresseerde beleggers om op basis van deze documenten investeringsbeslissingen te nemen. Het is uiteraard noodzakelijk om deze documenten te bestuderen om een aanbieding op waarde te schatten. Een platform dat de informatie in deze documenten overzichtelijk rangschikt, vergelijkt en waardeert, bestaat nu via de Vastgoedfondsenscan.

Functie van de Vastgoedfondsenscan

De scan functioneert als een vergelijking- en controlemiddel voor de geïnteresseerde belegger. Deze kan in één oogopslag zien, hoe een fonds beoordeeld wordt op een aantal objectieve criteria. De belegger kan zijn of haar eigen beoordeling toetsen aan de scan. De scan is opgebouwd op basis van criteria die in elk prospectus of informatiememorandum worden vermeld. De criteria zijn op basis van benchmarks en kwantitatieve gegevens samengesteld. De criteria bestaan uit:

  1. Algemene kenmerken van de aanbieder en het fonds
  2. Financiële kenmerken van het fonds
  3. Kenmerken van het specifieke vastgoed
  4. Kenmerken van de sector c.q. soort vastgoed
  5. Duurzaamheid en maatschappelijke impact

De Vastgoedfondsenscan heeft nadrukkelijk geen adviesfunctie, maar een vergelijkings- en informatiefunctie. De scan beoordeelt aanbieders en fondsen op basis van de inhoudelijke gegevens. De scan maakt geen afweging tussen risico en rendement, elke belegger dient zelf deze afweging te maken rekening houdend met het gewenste risicoprofiel. Wel kan in de beoordeling van de Vastgoedfondsenscan een bonus- en/of een strafpunt toegevoegd worden aan de score van een fonds. Deze elementen worden toegepast voor zaken die niet in de normale beoordelingssystematiek vallen en een opvallende plus of min vormen.

Totstandkoming van de Vastgoedfondsenscan

De Vastgoedfondsenscan is ontwikkeld door Connect Invest. De directie van Connect Invest heeft decennialang ervaring in het beoordelen van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen en vastgoedbeleggingen. Een analist van Connect Invest heeft de fondsen die momenteel in de markt zijn, alsmede fondsen die de laatste drie jaar zijn geïntroduceerd, beoordeeld aan de hand van de prospectussen en informatiememorandums.

Op basis van gesprekken met beleggers en een toetsing aan een beleggerspanel is de weging van de diverse criteria tot stand gekomen. Tevens zijn consultants, banken, juristen en hoogleraren om advies gevraagd. De uitkomsten van al deze gesprekken hebben geleid tot de huidige samenstelling van de rating. Als laatste is hoor en wederhoor toegepast richting aanbieders wanneer fondsen van hen in aanmerking kwamen voor bepaalde strafpunten. In een aantal gevallen hebben de reacties van aanbieders geleid tot een herwaardering van de toegekende strafpunten.

Toegang tot de Vastgoedfondsenscan

De informatie van de Vastgoedfondsenscan is gratis. Het algemene gedeelte van de website is voor iedereen toegankelijk. Meer gedetailleerde informatie over de fondsen is toegankelijk als een account is aangemaakt. Dit account is eveneens gratis, men dient alleen contactgegevens achter te laten.

Toekomst van de Vastgoedfondsenscan

De huidige opzet is gekozen om een start te maken met closed-end vastgoedfondsen in een statisch model. In de toekomst zijn de volgende mogelijkheden voorzien om de Vastgoedfondsenscan verder uit te bouwen:

  1. Dynamische mogelijkheid om wegingselementen aan te passen naar eigen inzicht
  2. Mogelijkheid om specifieke fondsen met elkaar te vergelijken
  3. Toevoegen van open-end fondsen
  4. Meer sorteermogelijkheden
  5. Vergelijking van prognoses met gepubliceerde cijfers

Op basis van ervaringen en terugkoppeling van gebruikers wordt tevens de gebruiksvriendelijkheid van de Vastgoedfondsenscan voortdurend gemonitord en waar nodig verbeterd.

Verdere publicaties: Vastgoedjournaal.nl / IEX.nl

Terug naar Nieuws

Terug naar Home