De vastgoedfondsenscan heeft begin 2021 analyses toegevoegd van de VBP Vastgoedobligaties nummer I en nummer ii. Op 20 november 2023 verscheen een artikel van het FD over de verloop van deze obligaties. Hierin wordt verslag gedaan van een kort geding, aangespannen tegen de heren Labadie en Koelewijn. De meest veelzeggende alinea uit dit artikel wordt hieronder geciteerd:

"De inleg blijkt nooit belegd te zijn in het vastgoed, zoals beleggers werd voorgehouden in het prospectus van het bedrijf van Labadie en Koelewijn. In totaal zou drie jaar geleden €4,5 mln opgehaald zijn bij beleggers. De rentebetalingen blijken ruim een jaar geleden te zijn gestaakt.

Waar het geld dan wel is gebleven, werd in de rechtbank niet duidelijk. Drie jaar geleden schreef het FD dat Koelewijn samenwerkte met fraudeverdachten die hij bewust een tweede kans gunde. Nu blijkt dat er mogelijk weer beleggers zijn misleid."

Begin 2021 is reeds het maximale aantal van drie strafpunten op de score van deze obligaties bereikt. Derhalve blijft de score onveranderd op 1,2.